Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub d. 21/9-2015

 1. Godkendelse af referat – af d. 11/8-15

  Referat godkendt.

   

 2. Nyt fra formanden

  Ad 1 – Nyt fra OKI – Der har været møde med Søren W fra Kultur og Fritid, med henblik på, hvad kommunes tanker er i forhold til, hvad foreningernes bidrag til det nye halsarbejde skal være? OKI er villig til at gå ind i et samarbejde og en udarbejdelse af dette, men foreslår Søren W, at kommunen først kommer med deres udspil – set ud fra, at der er en del regler som kommunen skal følge, i forhold til overdragelse af arbejdsområder til foreninger. OKI vil samtidig meget gerne være medbestemmende i f.eks. planlægningen af, hvordan hallen skal fungerer – idet det jo for en stor del af tiden vil være foreningerne som er brugerne. Søren W var en anelse bekymret for, om hallen vil komme til at stå ”som en tom skal”. Dette er bestemt ikke OKI´s hensigt. OKI har en vision om, at hallen skal være åben fra f.eks. 6-23 – med både betalt og frivillig arbejdskraft. Hallen skal væren et levende pulserende mekka, hvilke OKI med ca. 12 foreninger under sig, forventer vil være muligt.

  Søren W går tilbage til kommunen for udarbejdelse/undersøgelse af regler osv., hvorefter der vil blive indkaldt til nyt møde.

   

  Ad 2 – Opfølgning på ”ingen forældre i svømmehallerne” – Vi fik de den første uge 4-5 henvendelser – fra forældre der var imod denne ordning. I den første svømmeuge – hvor bestyrelsen var repræsenteret de fleste af dagene – blev det yderligere forklaret, hvorfor vi har besluttet denne løsning. Efter første uge kom så en hel del positive tilbagemeldinger (flere end de tvivlende), hvilke bekræftiger os i vores beslutning. Der vil blive fulgt op løbende på, hvordan det forløber ude i hallerne. Der er dog stadig forældre i hallerne – dette vil der blive sendt fælles besked ud om, at nu skal man fortrække sig til de ydre opholdsrum – Lise udsender dette.

   

  Træner/hjælpetræner:

  Der skal følges op på, at også trænerne/hjælpetrænerne bader på samme vilkår som medlemmerne. Såfremt man underviser og er med i bassinet, så skal man selvfølgelig vaskes overalt incl. hår – inden badetøjet tages på. Lise skriver ud til alle ansatte om dette.

  Der har også været en enkelt episode, hvor træner/hjælpetræner har stået med ryggen til svømmerne et kort øjeblik. Dette er ikke acceptabelt. Lise skriver ud til alle.

   

 3. Nyt fra kassereren

  Regnskabet blev gennem gået – og godkendt.

  Klaus nævnte, at som tallene viser, så har vi stadig medlemsnedgang – formodentlig stadig pga., at vi er i andre haller end ”vores egen”.

   

 4. Nyt fra udvalg

  Ad 1 – Svøm Langt 4/10 – Dorthe har haft møde med Betina (Dragsholm). Der mangler stadig hjælpere. Lise sender ud via på Facebook og klubbens mail.

  Der kom forslag ind om, hvordan man kunne foreslå klubbernes konkurrencehold delt op i f.eks. 2 timer af gangen – samt med 2-3 baner, så der er nok plads til alle - ikke mindst til andre svømmere også.

  Tusch til markering på svømmerne, hvis der ligger mange på en bane – kunne være en rigtig god ide.

  Dorthe går videre med det hele, og endelig plan kommer senere.

   

  Ad 2 – Hvide Sande – Træningslejr – 21 svømmere er pt. tilmeldt turen. Sidste frist for tilmelding er d 6/10. Transport til og fra Hvide Sande vil være med Spjald-busserne.

   

 5. Eventuelt

  Der er kommet flere henvendelser fra K1-forældre om, hvorfor der stadig kun er 2 svømme-gange om ugen? Kontingentet er stadig det samme, men med færre og færre træningsdage. Klaus vil kontakte Peter mhb. Undersøgelse af dette – ikke mindst, hvorfor søndagen (eller onsdag/torsdag) ikke er kommet i gang igen. Svømmerne skal op på minimum 3 svømme-gange om ugen.

  Dorthe har fået godkendelse fra Sparekassen Sjælland, om sponsorat på kr. 5000,- til sportstasker og tryk. Der skal dog findes flere sponsorer, da selve trykkene er dyre at få på. Dorthe og Klaus går i tænkeboks, og foretage forespørgsler til mulige sponsorer. Taskerne tænkes udleveret til alle på K1 og Talent holdene. Træningstøj skal købes – der kommer priser og ”sidste bestillings frist” ud, så snart Dorthe har denne klar fra Klarup Sport.

   

  Salg af nuværende badetøj vil være – kr. 200,- for badedragter MED Odsherred tryk / kr. 150,- for badedragter UDEN tryk. Så snart alt er tilbage fra trykken, og forskellige størrelser er kommet ud i de to svømmehaller – vil salget blive sendt ud på mail til medlemmerne samt lagt på face-book. Det vil så være trænerne som står for salget.

   

   

  NÆSTE møde blev fastlagt til d. 16/11-15 kl. 18.00

   

   

   

  Referat skrevet af Lise Adamsen