Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub d 16/11 2015

 

 1. Godkendelse af referat – af d 21/9-15

  Referat godkendt

   

   

 2. Nyt fra formanden

  Ad 1 – Nyt fra OKI

  Der indkaldes snarlig – af kommunen – til møde vedr. fremtiden, drift osv.

  Det store bassin i Vig har fået skvulpe render – hvilke har medført, at overløbsrøret er muret ind i det ene hjørne af bassinet. Der har været tilsyn af dette af en gruppe af folk fra kommunen, halinspektørerne, person fra svømmeunionen samt svømmeklubben. Der findes løsning på dette problem således, at der stadig vil være 6 brugbare baner.

  Tidsplanen holdes stadig mht. tilbagevenden til Vig. Der forventes åbning omkring d 1/7 2016.

   

  Ad 2 – Trænersitustionen

  Vi mangler pt. TRI-træner fra januar 2016. Lise spørger sig frem.

  Vi har fået forespørgsel fra en Aqua-træner fra Dragsholm svømmeklub, om vi ville være interesseret i, at indgå i et samarbejde om, at afløse hos hinanden ved f.eks. sygdom osv. bestyrelsen syntes dette var en god ide, men selvfølgelig skal trænerne være med på dette. Lise tager kontakt til de aktuelle trænere.

   

   

 3. Nyt fra kassererenBestyre

  Ad 1 – Budget 2016

  Budgettet blev gennemgået. Der var et par rettelser som blev føjet ind, og herefter blev budget 2016 godkendt af bestyrelsen.

   

   

 4. Nyt fra udvalg

  Ad 1 – Etablering af sponsorudvalg

  Bestyrelsen gav accept til, at Charlotte og Dorthe går videre med etablering af et sponsorudvalg.

   

  Ad 2 – Hvordan gik Svøm Langt?

  Dorthe kunne fortælle, at hele forløbet gik super fint, men dog var hun som repræsentant fra vores klub noget skuffet over spc. vores K1 holds deltagelse, eller mangel på dette – her nævnte Dorte spc. de lange distancer – som vores klubs store svømmere ikke ydede det helt store til. 

  Dette skal gerne ændres til næste års Svøm Langt, hvor vi – forhåbentlig – kan afholde det i Vig.

  Stor tak og ros til Betina fra Dragsholm og Dorthe for planlægningen, og ikke mindst alle hjælperne i begge klubber.

  Lise foreslog, at man til næste Svøm Langt f.eks. fik alle vores haj/Hvid Haj ud og svømmede meter til svømmemærker således, at vi dermed fik ”trukket” flere svømmer med til arrangementet. Disse kunne evt. få svømmetid i de sidste timer, hvor der ofte ikke er så mange deltagere i vandet.

   

   

   

   

  Ad 3 – Stævner 2016 – deltagelse af svømmer …………..

  Der har været lidt forskellige ”meddelelser” ude omkring, at det kun vil være de hurtigste svømmere – som deltager til stævne i 2016. Bestyrelsen er enig om, at dette selvfølgelig ikke er i orden, at alle skal med ud til stævner – store som små – dvs. både fra Talentholdet og fra K1 holdet. Klaus går videre med dette til Peter.

  Der er heller ikke så mange svømmere med ude til flere af stævnerne, her kan Peter måske godt ”piske” svømmerne lidt mere i forhold til, at tilmelde sig stævner. Der skal stort set bruges samme hjælper/tidstager, så gerne flere med. Klaus tager dette op med Peter.

  Jan kunne også fortælle, at der nu kommer flere og flere løbs-antal-begrænsninger ind, dvs. at der mange gange er et max antal tilmeldinger pr. dag pr. svømmer. Dette skal Peter være obs. på, så det ikke er Jan der sidder med dette bøvl ved tilmeldingerne. Klaus går videre med dette til Peter.

  Der skal ligeledes findes 8-10 stævner årligt, for både de nye på Talentholdet samt til K1 svømmerne. Klaus giver denne information videre til Peter.

  Stævneplan for 2016 skal også sendes ud snarlig. Klaus giver Peter besked om dette.

   

  Træningslejr – Hvide Sande

  Stedet var der ikke noget at klage over, men værtsparret som stod for traktementet – var under al kritik. Hvis ikke der skiftes ud i disse, så er stedet ikke anbefalelsesværdigt næste år.

  Der mangler måske lidt aktiviteter udenfor stedet ala Legoland/bytur, som der har været i årene i Spjald. Dette kan måske lægges ind i næste turs program.

   

   

 5. Eventuelt

   

  Dato for Sponsorstævne er blevet fastsat til Fredag d. 29/1 2016 – i Asnæs Svømmehal.

   Lise gør sponsorkontrakter osv. klar, og Charlotte udleverer disse til alle på K1-holdet. De skal SENEST returneres til Peter d 22/1 – Peter videreleverer til Lise.

   

  Dato for Generalforsamling blev fastsat til Mandag d 21/3 2016

   

   

  Næste mødedato er mandag d 18/1 2016 kl. 18.00

   

   

   

   

   

  Referat skrevet af Lise Adamsen