Referat fra ”før”møde i Odsherred Svømmeklub, d. 21/3-16

Klaus underettede kort om, at der siden sidste bestyrelsesmøde, har været afholdt trænermøde. Der vil blive afholdt endnu et trænermøde, lige inden vi går på sommerferie.

Der har ligeledes været møde i OKI, bla. med udgangspunkt i – at foreningerne skulle stå for timefordelingen i hallerne, idet disse måske har større overblik over, hvilke foreninger der f.eks. kan være samtidigt i den store hal (da denne kan deles i op til 3 sektioner). I første omgang var halinspektøren ok med dette, der er dog senere kommet skrivelse om, at timefordelingen skal foregå som altid = halinspektøren fordeler tiderne og herefter indkaldes div. foreninger til møde omkring dette.
Vi har fået et mundtligt tilsagn fra halinspektøren om, at vi kan få de 5 hverdage i Vig fra kl 16-22. Ligeledes har vi fået afvide, at vi ikke vil kunne få nogle dage i Nyk = alle vores hold samles derfor i Vig inc. Babyholdene.

Klaus har været til endnu et møde med kommunen. Oprigtigt skulle disse møder omhandle, om foreningerne kunne overtage nogle opgaver fra kommunen ala timefordelingen osv. Disse møder er dog meget hurtigt endt ud i at omhandle, hvordan og hvem der skal stå for den kommende cafe, hvordan/hvem der skal åbne/lukke – det vil andet lige være Motionscenteret som er første som møder ind – skal de betales for f.eks. at kunne hjælpe med div forespørgsler indtil det faste personale dukker op.
Ligeledes har disse møder været omhandlende, hvordan/hvornår/hvem holder hvilke form for åbnings cermoni. Kommunen afholder – sandsynligvis – en åbning i slut juni, foreningerne holder en cermoni i medio august – den store planlægning er ikke på plads endnu.
Mht. vores forespørgsel på drift af svømmehallen, så ligger dette stadig hos kommunen. Holbæk er oplyst om dette, og at vi vender tilbage, når der er nyt i denne sag.

Cheftræner Peter er indbudt til møde d.d. med henblik på, at fortælle om tankerne for næste sæson.
Peters plan er, at vi – når vi vender tilbage til Vig – har sat nye hold op således : Talent, K3, K2, K1 hold – Talent med træning 2x ugentlig og K1 med træning 4x ugentlig således, at træningsniveauet/tiden stiger jo længere man kommer på.
Peter har ligeledes udfærdiget en oversigt med b.la. ”hvad vil vi med holdene?”, ”Hvor skal forældrene være behjælpelige? Uden forældrene, ingen konkurrencehold”, ”Målsætning for div hold = alder, sammensætning, færdigheder osv.” Ligeledes har Peter lavet en skrivelse, som skal udleveres til nyoprykkede svømmere indeholdene, hvad det nye niveau kræver fra både svømmeren og forældrene.
Peter oplyste endvidere, at han sidst i maj vil holde møde med hver og en af svømmerne. Her planlægges en program for svømmeren, spørges ind til ønsker og målsætning for næste sæson. Sådanne møder vil blive holdt jævnligt.
Peter mailer sit sidste udkast til Lise, som så videresender dette til bestyrelsen til gennemkig og evt. rettelser/tilføjelser.
Der var lidt snak omkring, hvad med de svømmere som ikke vil/kan svømme f.eks. 4x ugentlig? Her vil det være sådanne, at så vil man blive tilbudt at komme på K2-holdet i stedet, eller måske på TRI-holdet. Der har ikke tidligere været grundlag for, at oprettet et ”ungdoms motionshold” – idet der ikke har været nogen tilmeldte. Såfremt der måtte dukke nok op til at oprette et sådanne hold, vil der gøres alt for at finde tid i bassinplanen til dette.
Peter oplyste endvidere, at på trods af vores hårde år med knap så gode svømmetider og stor medlemsnedgang, så har vi faktisk pt. 7 svømmere blandt de 50 hurtigste. Ligeledes har vi én som skal ind og svømme kvalifikation til DM.
DET er super cool.
Input til svømmerne kunne også være, at fortælle svømmeren – hvilke muligheder der er for den enkelte! Dette er måske ofte lidt svært, at overskue/finde ud af for den enkelte.
Samt at det er vigtigt, at have forældrene med fra starten – måde med info omkring barnets hold/hvad det kræver af svømmeren/og hvad det kræver af forældreopbakning.
I den nye sæson vil Elias blive Talentholdet træner. Elias har været afløser nogle gange, og dette har fungeret super.

Jan foreslog, at vi på hjemmesiden – under vores profiler – får noteret, hvad de forskellige laver i klubben, samt evt. mail/mobil.nr/adresse. Så kan man ved tvivl/spørgsmål, tage kontakt til den relevante person. Dette sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Charlotte har fået en henvendelse fra et par forældre omkring, at man har oplevet undervisningen på en forholdsvis nyt Haj hold, som en brat overgang fra at være på den lave del til, at være direkte ude på den dybe del af bassinet. Lise vil tage kontakt til aktuelle træner.

Dorthe spørger ind til, om nogle kender til ansøgningstidspunkt til Lions club og Vig Festivalen. Ingen kender helt til dette, så Dorthe undersøger videre.
Steen (som er kommet til stede) foreslår ligeledes, at søge kommunen – Kultur & fritid. Dorthe vil ligeledes kigge på dette.

 

Skrevet af Lise Adamsen