Konstituerende møde i Odsherred Svømmeklub, d. 21/3-2016

 

Den nye bestyrelse for 2016/2017 konstituerede sig således:

Formand – Klaus Adamsen
Næstformand – Tina Offersen
Kasserer – Karina Madsen
Sekretær – Lise Adamsen
Menigt medlem:
Jan Hansen
Charlotte Kaas
Dorthe Andersen


Suppelanter:
Karina V. Kristiansen
Kurt Christiansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter blev der kort vendt, at næste møde vil blive indkaldt til – ca. 14 dage efter udsendelse af Peters oplæg omkring den kommende Talent/konkurrence afdeling, så kan alle nå at gennemlæse og evt. skrive notater til oplægget.

 

Dorthe spørger ind til vores hjemmeside, om denne kan gøres mere ”lækker” og indbydende? Lise fortæller, at hjemmesiden ikke er sådan lige at gå til – idet de forskellige opdateringer ikke er særligt nemme og brugbare, men at der langsomt gerne skulle ske lidt nyt på siden.
Dorthe spørger også ind til det udsendte Nyhedsbrev, om der var kommet respons b.la. omkring foto af svømmerne? Lise kunne fortælle, at der kun var kommet 2 tilbagemeldinger omkring minus foto, dog foreslår Lise, at der fortsat af og til udsendes oplysning omkring foto eller ej.
Der vil derfor nu blive lagt foto ind på hjemmesiden af vores arrangementer, efter der er tjekket op – at de 2 som ikke ønsker foto, ikke er med på billederne.

 

Klaus har kigget Landliggeren igennem – en lokal avis med aktiviteter, hvori vores arrangement d. 7/8 Rørvig ÅbentvandsFestival nævnes. Desværre er vi ikke nævnt som klub i artiklen. Klaus vil tjekke op på VisitOdsherred, om vi på deres link til dette arrangement – står nævnt med klubnavn.
Vi skal stå for arrangementet:
Børneløb på 150mtr
Motionsløb på 1500mtr
Tilmelding til disse to løb, vil blive åbnet op senest til maj.
Der vil ligeledes komme mere info ud til alle, efter næste møde med Peter fra NextChallenge.
Charlotte spørger, om vores konkurrencesvømmere skal deltage i dette løb? Klaus svare, at det vil være fantastisk hvis de er friske på dette, men det er ikke et ”krav”.
Vi er med i dette arrangement i håbet om, at gøre os mere synlige, samt på sigt evt. at kunne oprette andre og anderledes undervisning – måske hen over en sommer med undervisning i åbent vand.

 

Dorthe spørger, om der sker jævnlig kontingentregulering? Klaus svare, at der én gang årligt – ved årsskiftet, reguleres på alle kontingenter.

 

 

Næste møde bliver, ca. 14 dage efter modtagelse af Peters oplæg.

 

 

 

 

Skrevet af Lise Adamsen