Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub, d. 20/6-16

 

 1. Godkendelse af referat – af d 18/4-16

  Referat godkendt

   

   

 2. Nyt fra formanden

  Ad 1 – Nyt fra VKI
  Driften af caféen, skal drives af foreningerne. Der bliver ansat en fast person, lønudgiften til denne skal gerne betales via køb i caféen, et evt. underskud dækkes af foreningerne. Det er derfor vigtigt, at alle bruger caféen. Lions Club har doneret 100.000,- kr. til caféen, beløbet bruges bla. til indkøb af møbler osv.

  Vores møbler fra klublokalet, bruges til mødelokale.

   

  Ad 2 – Trænermøde

  Trænerpåsætningen ser fin ud, vi skulle være godt dækket ind.
  Trænerne har rigtig mange gode forslag til nye holdtyper, eneste problem er vores bassintid – som i den nye sæson vil være helt fyldt op af vores nuværende hold. Der er dog ledige tider lørdag, men denne dag er svær at besætte – både mht træner samt medlemmer. Der arbejdes dog fortsat med nye ideer.

   

  Ad 3 – Vig, status lige nu

  Der vil være 2 offentlige svømmedage, vi har fået 2 baner begge dage, dog har vi fravalgt fredag – da vi i forvejen har svært ved, at besætte denne dag.

   

  Vores rekvisitter er pt. i Nykøbing og Asnæs, hvordan disse kan opbevares i Vig – vides ikke helt endnu.

   

  TRI holdet har meldt sig ud af vores klub, og har etableret sin egen. Dvs. at de skal have svømmetid midt i vores program. Dette har vi kunne vælge, selv at have indflydelse på eller kommunen ville bestemme. Vi har så valgt, at de kan få 45 minutter torsdag. K1 holdet vil så denne dag starte med fysik/løb, og svømning bagefter. Vi ved at der mangles træner/liveredder til dette hold, vi har givet et forslag om, at Peter kunne være livredder ved – at vi fik 2 baner til vores svømmere, men det har TRI-klubben takket ned til. Vores træner vil få besked om, at såfremt de får henvendelse fra TRI-klubben om livredder/træner – da skal dette forelægges bestyrelsen først.

  TRI-klubben har nævnt, at de prøver dette arrangement indtil jul. Hvad gør vi hvis de vender tilbage til os om evt. trænerhjælp? De har oprettet et hold med 30 medlemmer, og niveauet er SPREDT. Da vi havde holdet var der ca. 15 på, med et spredt niveau, og vi havde 2 træner på for, at dække undervisningen ordentligt. Bestyrelsen blev enig om, at såfremt TRI-klubben vender tilbage til os for trænerhjælp, da vil det være på vores betingelser – dvs. med så mange medlemmer med så forskellige niveauer, da vil vi sandsynligvis skulle have 2-3 træner på, dvs. kontingentet er en helt anden end de har haft tidligere.


  Bestyrelsen besluttede, at udlån af banetorve, musikanlæg, rekvisitter osv. ikke udlånes til andre. Der er spc. aftale med svømmehallens personale.

   

  Vi har hallen alle dage fra kl 15, lørdag dog fra kl 8.

   

  Der er kun rengøring om lørdagen, dette bliver trænerens job denne dag.

   

 3. Nyt fra kassereren

  Der er kommet forslag ind om, at der skal kigges lidt på evt. spare øvelser, da klubbens økonomi er noget træng.
  Forslag er, at bespisning til bestyrelsesmøderne afskaffes, samt gavekort til alle ligeledes afskaffes.
  Bestyrelsen blev enig om, at bespisningen er så lille en del i budgettet men en tak for arbejdet til bestyrelsesmedlemmerne, at det bibeholdes. Bestyrelsen blev enig om, at der som en start afskaffes gavekortene, men såfremt klubbens økonomi forbedres væsentligt, da tages det op til nyrevision for evt. genindførelse. Klaus giver trænerne besked om denne beslutning, da dette også omhandler dem.
  Der kom forslag om, om officials evt. skulle have gavekort – som tak for hjælpen. Dette er bestyrelsen ikke indstillet på, da det nu er et ”krav” til forældrene med konkurrencesvømmer, at tage et officialkursus.

   

 4. Nyt fra udvalg

  Ad 1 – Rørvig Åbentvands Festival søndag d. 7/8. Pt. er vi stadig i planlægningsfasen, men der knokles og vi ser frem til et stort og spændende arrangement. Der er pt. købt 3 beach flag med svømmeklubbens logo, til brug på dagen samt til efterfølgende arrangementer. Vi skal stille med 14-16 hjælper på dagen, samt 10 borde og 10 stole – som vi har lejet. Når der er mere planlægning på plads, så skrives der ud om dette.
  Der bestilles t-shirt, så bestyrelsen bære disse på dagen, samt officials kan låne med ud til stævner. Lise sørger for dette.

   

  Ad 2 – Galla åbning af Vig lørdag d. 13/8. Kl. 12.16. Alle foreningerne står for gallaåbingen. Der vil være aktiviteter, som tilskuerne kan deltage i – eller bare kigge på. Vi vil have både Aqua, baby/søløveundervisning samt konkurrencesvømmerne vil vise deres kundskaber, og så vil der selvfølgelig være fri leg og svømning.

   

  Ad 3 – Nye tiltag mht. svømmehold osv. Trænerne er kommet med en masse gode forslag. Ligeledes er der kommet forslag om f.eks. XLsvøm. Der arbejdes på, at finde bassintid OG træner til holdene. Pt. er største problem, at vi kun har ledig tid lørdag – hvilke er en dag, som er svær at få medlemmer samt trænere til.

   

 5. Eventuelt
  Priser på t-shirt og tryk. Her vil Kurt få tilsendt priser, som så sammenlignes med Klarups priser.

   

   

   

   

  Alle ønskes hermed en rigtig god sommer og på gensyn i den kommende sæson.

   

   

  Referat skrevet af Lise Adamsen