Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred Svømmeklub d. 19/9-16

 1. Godkendelse af referat – 20/6-16
  Referat godkendt. Referat ønskes udsendt hurtigere, end denne gang. Lise undskylder meget den meget sene udsendelse.

 2. Nyt fra formanden –

  Ad 1 – Nyt fra VKI – VKI arbejder lige pt. med videre planer for cafeen i fællesområdet, i forhold til indkøb af inventar til rummet, samt søgning på evt. fødevarebevillinger osv. Jesper Hagelund står for div. ansøgninger og undersøgelser i forhold til cafedrift.
  Ellers ikke det store fra VKI, lige nu handler det hele om, at få den nye hal til at fungerer med alle aktiviteterne i gang igen.

  Ad 2 – Vig hallen, status og hvordan forholder vi os pt. til situationen –

  Møde med Jane – Klaus og Lise har haft møde med Jane i den første svømmeuge. Utrolig positivt møde, som nok skal skabe god grobund for fremtiden. Jane gav på mødet accept til, at vi måtte bygge et redskabsrum for enden af tilskuerpladserne i hjørnes af hallen. Bo vil være primusmotor for dette. Vi vil prøve at søge div. byggemarkeder for sponsorat af materialerne.
  Jane var ligeledes velvillig indstillet på fremtidige samarbejdsplaner, både mht. evt. ekstra tid osv. Meget positivt og konstruktivt møde.
  Det store bassin -
  Som I alle jo ved, så fik vi startet op og var godt i gang i en uge, og så var der problemer med det store bassin. Der er nu fundet steder med revner i svejsningen, som skal repareres af firmaet som lagde dugen. Bassinet er nu tømt, og reparationen skal foretages. Hvis alt går vel, så vil det herefter tage ca. 14 dage med påfyldning af vand i bassinet igen samt opvarmning/klortilførsel, og så skulle vi gerne være retur.

  Tider i Asnæs - Vi har pt. fået følgende tider i Asnæs – for en midlertidig periode – Tirsdag og torsdag 2 baner i offentlig åbningstid, samt tirsdag efter luk af offentlig åbningstid dvs. fra kl 19, ligeledes lørdag efter offentlig åbningstid dvs. fra kl. 17. Vi står for rengøring disse to dage, hvor vi har undervisning efter offentlig åbningstid.
  Vi har ud fra disse tider/baner kunne lægge de fleste af vores hold fra Vig, dog med lidt filen og læggen hold sammen, dog har vi ikke kunne få plads til Pensionist-holdet samt lørdags voksen-svøm-selv. Efter snak frem og tilbage blev bestyrelsen enige om, at der skal kompenseres i næste kontingents periode. Lise underretter holdene herom.
  Holdene i det store bassin har ligeledes haft 3x aflysninger, det lille bassin har også haft lidt aflysning pga. for stort klorindhold i vandet. Lise har kigget kalender, og der skulle kunne findes i hvert fald 2x svømning i slutningen næste kontingents periode = der vil gås senere på sommerferie næste år. Lise tager kontakt til trænerne, så de har dette i mente til næste år, også med henblik på deres eksamener samt evt. afløser. Lise giver ligeledes holdene information om dette.
  Lørdags svømning - Mht. konkurrenceholdene, så har Peter været forelagt, at vi har svømmetid lørdag og at her er en oplagt mulighed for mere svømmetid til hans hold. Peter er ikke interesseret i dette, da han ikke mener der vil dukke svømmere op. Bestyrelsen snakkede frem og tilbage omkring dette – og blev enige om, at der skal tilbydes undervisning denne dag – for Talent, K3, K2 og K1. Der vil sandsynligvis ikke dukke alle op, men alle skal have tilbuddet. Pt. tilbydes 2x svømning om ugen, samt 2x fysik på land, så én vandtid mere er velkommen, også selv om tiden/dagen ikke er den optimale. Vi skal se det som, at det – forhåbentlig – kun er for få uger, og at vi så er tilbage i Vig igen. Klaus giver Peter besked om,
  at bestyrelsen foreslår, at Talent, K3, K2 og K1 alle møder ind kl 17 – da der formodentlig ikke dukker alle op hver lørdag, – og at undervisningen tilrettes efter hvilke svømmere der kommer, samt at han evt. kan spørge Elias om evt. at tage en lørdag eller to.

  Drift af svømmehallen i Vig – Forespørgslen ligger stadig hos kommunen, som dog gerne vil have mere uddybende information. Kommunen har aftalen fra Holbæk svømmeklub med Holbæk kommune, men vi skal selv udfærdige mere specifikke informationer fra/omkring os og evt. kommende aftale. Pt. ligger dette dog en anelse i bero, da der er andre ting at fokuserer på – såsom manglende vand samt nye holdplaner osv. osv.

  Holbæk svømmeklub – De tider vi kunne tilbyde et samarbejde med Holbæk svømmeklub, var de ikke interesserede i. Vi er dog altid velkomne til at vende tilbage, såfremt vi kommer videre mht. evt. overtagelse af svømmehallen i Vig, eller for andre spørgsmål/tanker/brainstorming.

  Tiltag i klubben – Der har haft været tænkt mange tanker, samt kort snak med Vig motionscenter, samt oprettelse at et TRI-hold og et morgen-svøm om lørdagen. Dette er dog sat i bero, da vi jo hurtigt røg ud i vandmangel.

  Udmeldelse i nuværende situation og generelt – Vores betalingsbetingelser siger, at der ikke tilbagebetales kontingent, men hvordan stiller vi os overfor nuværende situation, hvor der skiftes hal samt har været aflysninger? Bestyrelsen var enig om, at betalingsbetingelserne skal overholdes – også set i lyset af, at der bliver fundet ekstra svømmetider i løbet/slutningen af sæsonen hvor det er muligt. Der bliver ligeledes fundet svømmetider i nuværende situation med manglende vand i Vig, at dette foregår i en anden hal, er den løsning der kan findes i aktuelle problem.

 3. Nyt fra kassereren –

  Klaus kommenterede til regnskabet, at der stadig mangler medlemmer i forhold til budgettet. Det er dog svært at reklamerer for holdene, da der mangler vand i det store bassin, samt mangel på vandtid i hverdagene i det lille bassin.
  Umiddelbart ser regnskabet dog stadig fornuftigt ud, fordi der på udgiftssiden har været holdt igen.
  Træningslejren vil i år nok koste ekstra, da bussen ikke ville kunne fyldes = koster så mere.

  Lise vil sende ansøgning til Molslinien for evt. sponsorat af færgebilletterne til træningslejren.
  Dorthe fortalte, at Sparekassen Sjælland Fonden har doneret kr. 10.000,- til indkøb af rekvisitter til svømmeholdene.

   

 4. Nyt fra udvalg -
  Ad 1 – Træningslejr –
  Peter har foreslået, at træningslejren udskydes til uge 7-2017, idet svømmerne har haft så lidt svømmetid samt deres form ikke er på højde med tidligere års træningslejr form. Bestyrelsen snakkede en del frem og tilbage om dette, for og imod, men alle var enige om – at det er nu svømmerne virkelig har brug for, at komme af sted – både for mere svømmetid men ikke mindst også for det sociale i denne tur. Desværre havde Peter snakket med flere svømmere om, at de måske skulle regne med, at træningslejren blev udsat, hvilke har skabt en del frustration og øv-følelse hos mange af svømmerne. Klaus tager en snak med Peter om dette, at der ikke skal snakkes om sådanne, før der er en helt klar afklaring omkring sådanne. Klaus snakker ligeledes med Peter om, at træningslejren bliver i uge 42 i år.

  Ad 2 – Klubmesterskab – Klubmesterskabet var egentlig aftalt til fredag d. 18/11 ud fra, at vi havde fået denne dag til undervisning. Lise foreslog at klubmesterskabet blev udsat – feks. som en afslutning på sæsonen, som det egentlig lå i gamle dage, også set i lyset af, at der nu har været 3x aflysning i rap. Bestyrelsen blev enige om, at klubmesterskabet skal ligge i midt forår, så skulle alle være godt svømmende, og der kommer ikke andre ting som stævner/helligedage/sommerafslutninger i vejen.
  Dato blev aftalt til – lørdag d. 18/3-2017

  Stævner – Jan spurgte ind til, om der er tænkt tanker omkring stævner, nu her hvor vi har haft aflysninger samt ikke så meget bassintid? Som det ser ud i forhold til stævnetilmeldinger, så tyder det på, at Peter har dette i tankerne, da han kun har Kalundborg stævnet i tankerne.
  Angående Kalundborg stævnet undrer det flere i bestyrelsen, at det kun er K1 svømmerne der er inviteret, da dette stævne klart også appellerer til f.eks. K2. Bestyrelsen blev enig om, at da der i denne nye sæson også er flere K1 svømmere som just er rykket til K2 pga. de ikke kan nå de svømmetider der er, så skal K2 også inviteres til Kalundborg. Det er også vigtigt, at vi får så mange svømmere med ud til stævnerne – såfremt de er egnede, så vi ikke kun stiller med få gang på gang, ligeledes skal der være obs på, at ikke en og samme svømmer tilmelder sig mange løb pr dag – således at eneregien ikke er til dem alle. Dette må være trænerens opgave at guide og vejlede de enkelte svømmere.. Klaus giver Peter denne info.

  Gallaåbning af Vig – Super dag med dejligt mange fremmødte.

  Rørvig Åbentvands Festival – også en super dag, gik udover al forventning. Klaus og Lise har holdt evalueringsmøde med Peter S, og selvfølgelig kan/skal der laves noget om, men alt i alt som et førstegangs afholdelse – gik det kanon.
  Af ting der umiddelbart skal ændres på er: betalinsgmåden – Dorthe og Kurt havde en hel del kontanter samt overførsler via deres private konti. Deltagerne savnede noget spiseligt – enten værende i en evt. goodiebag eller som tilkøb. Plads ved målområde til deltagerne var også problematisk. Græsarealet blev brugt minimalt. Osv osv. Al dette er noteret ned, og tages med i planlægningen af næste arrangement.

  Spørgsmålet omkring – sandwich/kaffe til salg på dagen, skal vi – Odsherred svømmeklub – stå for dette og dermed måske kunne tjene lidt på dette? – Bestyrelsen blev enige om, at såfremt dette er overskueligt, samt div. godkendelser iforhold til fremstilling af mad og salg er ok, så vil klubben stå for dette.
  Økonomisk set har svømmeklubben kun investeret i 3 beachflag, samt alle hjælpernes tid. Klaus har sponsoreret bøjerne, t-shirt osv er sponsoreret andetsteds fra, Rørvig Fisk sponsorerede sandwich. De indtægter der var på vores 2 løn, er bla gået til livreddernes afregning, start/målportalen, leje af speakeranlæg osv.
  Svømmeklubben skal også se det som en god promotion for klubben, måske for øjet at vi på sigt evt. kan få en fast bane i vandet, til undervisning i åbent vand.

  Dato for næste års arrangement er der nu søgt forvaltningen på kommunenom, og disse har godkendt lørdag d 5/8-17. Eneste tvist med denne dato er, at det også er her sejlklubben i Rørvig afholder deres årlige klubsejlads. Der skal derfor på den ene eller anden måde formidles dette videre til sejlklubben, og helst så de ikke bliver alt for knotne på arrangementet eller svømmeklubben.

 5. Eventuelt -
  Charlotte spurgte ind til prisforskellen på K3/Talent – pris iforhold til svømmetimer osv. Klaus svarede, at der ville blive kigget ekstra op dette, på budgetmødet – som bliver inden for de næste måneder. Der vil så reguleres ind i næste kontingent.

Kurt spurgte ind til skiltning til svømmehallen. Der har ikke tidligere været skiltning til svømmehallen på vejen, men Klaus vil tage dette op i kommunen.

Spørgsmål fra forældre, er det noget trænerne skal tage sig af? Små ting – som de selv syntes de kan klare, dette skal de selv ordne. Ellers skal de henvise forældrene til Peter – som typisk vil være i hallen mandag-torsdag, og ellers videre til bestyrelsen.

Info til klubben om det store bassins reparationer osv., hvordan og hvorledes gøres dette? Lise informerer jævnligt via mail/sms til medlemmerne, så snart der er nyt eller ændringer. Der er en anelse forvirring hos medlemmerne i det lille bassin, spc. da politikerne/kulturformanden osv. informerer generelt om svømmehallen på facebook – og ikke kun info med specifik henvisning til det store bassin. Men Lise forsøger løbende at sende info ud, dette gøres dog kun når infoen kommer fra Preben eller Jane.

Infomøde med Talent / K-hold. Tidligere blev der holdt fælles infomøde spc. for nye svømmere på Talent eller K-hold, dette vil være en god ting at tage op igen. Peter holder pt. møde for hvert hold, men måske man skulle holde et fællesmøde, og måske formanden skulle med. Dette kan tages op med Peter, når vi når hen omkring næste års sæsonstart.

Tidstagerkursus. Lise har haft sendt en hulens masse mulige datoer ud, og desværre kun én har meldt tilbage. Måske kun denne ene tilmelding, da vi just efter røg ud i minus-vand-i-det-store-bassin. Lise foreslår at kurset udskydes til tidlig forår, evt. lagt i forbindelse med Klubmesterskabet – hvis dette kan lade sig gøre.

 

 

 

Referat skrevet af Lise Adamsen